Henrik och Joel Lundqvist är nya Non Violence Ambassadörer.

Köp deras revolver för 2.250 kronor

Köp Lundqvist revolvern tillsammans med Frölunda Indians revolvern för specialpris 4.500 kronor under erbjudande

830 13 for Peace

Stiftelsen Non-Violence inspirerar, engagerar och motiverar ungdomar att lära sig att lösa konflikter utan våld.

Att inspirera och utbilda unga människor världen över och då använda idrotten, skolan och andra sociala sammanhang för att belysa betydelsen av respekt för andra människor och hur man löser konflikter utan våld är en nödvändig uppgift. I detta arbete och i den värld vi lever i spelar Non-Violence Foundation en viktig roll.

Vi, Joel och Henrik hoppas kunna bidra till mer kunskap och till att sprida Non-Violence´s  budskap om icke-våld genom att medverka i denna kampanj

Joel och Henrik Lundqvist
Fredsambassadörer Non-Violence 2018
Göteborg, New York, Åre