För information om EAG tag kontakt med Sten Linde på 0706 368920 eller sten.linde@eightartgallery.com. Välkommen.